כותרת 1

כותרת 2

כותרת 4

כותרת 5

פסקה 1

פסקה 2

כאשר מישהו אומר משהו פוגע לא בכוונה, פעם אחת, הוא מתנהג בצורה חצופה / גסת רוח.

לוגו רקע שקוף אחים גדולים-42.png